08.02.2018 Мюнхен Курс – народни танци нова група за начинаещи

на 08.02.2018 започва нова група за начинаещи

Адрес: München 80333 Karlstr.44  UG

U2 Königsplatz.

Достъп до залата / Позвъняване на звънеца Tanzschule оваря вратата и се слиза по стълбите надолу / приземния етаж.