19.06.2015 Ландсберг на Лех : Участие в Празника на занаятите