22.04.2017 Гандия, Испания- 3. Събор на българските групи за фолклор „На мегдана на другата България“