Репетиции на ансамбъл „Лазарка“

Всеки понеделник от 19:30 до 21:30 ч.

Адрес:

Sporthalle der Grundschule am Maria-Hilf-Platz 18

81541 München.

Вход през металната врата срещу спирката на трамвая.

През ученическите ваканции репетициите се провеждат в други зали.